Gruvstrejken 69/70

En dokumentärfilm av Margareta Vinterheden och Alf Israelsson (1970) 73 min.

”Kan man komma till månen så kan man väl sätta hundraprocentig avgasrening. Men det är tydligen billigare att bara låta människan brytas ner och sättas på en reträttplats eller rent av dö. För det finns ju 12.000 arbetslösa i Norrbotten. Det är bara att sätta in en ny. Det är ungefär som engångsglasen – när de är färdiga slänger man bara bort dem.”

– Björn Holmberg, gruvarbetare, Kiruna

Missnöjet hade grott länge bland gruvarbetarna i norra Sverige. Arbetsförhållandena i det statligt ägda LKABs gruvor var oacceptabla med låga löner, ackordshets och arbetsmiljöproblem som medförde stora hälsorisker. 1969 utmynnade missnöjet i strejk. Det blev den största strejken i Sverige sedan 1945.

Gruvstrejken 69/70 är ett historiskt dokument som följer den stora gruvstrejken i Malmfälten i Kiruna, Malmberget och Svappavaara som varade från december 1969 till februari 1970. Filmen beskriver strejkförloppet kronologiskt, den visar stormöten, demonstrationer och fackföreningsmöten. Men lika viktigt var att göra gruvarbetarnas röster hörda och filmen visar personliga porträtt av gruvarbetarna och deras anhöriga. Den ger en inblick i hur stämningen var och arbetsvillkoren som utlöste strejken. Strejken handlade om att återerövra sitt människovärde, som gruvarbetarna uttryckte det.

Strejken i Malmfälten fick stor betydelse och lyfte fram arbetarens situation i samhället. Den blev en upptakt till ett årtionde av många vilda strejker, med sömmerskor, städare, skogsarbetare, elektriker vilket förändrade bilden av folkhemmet.

Gruvstrejken 69/70 var den första film som kom ut om gruvstrejken. Den hade premiär redan i september 1970.

Filmarna har sina rötter i området. Margareta Vinterheden kommer från en gruvarbetarfamilj i Malmberget och Alf Israelsson har arbetat på LKAB i Malmberget.