En världsbild: 50 teorier om Universum och elementarpartiklarna

Revolutionerande om Universums tillkomst och utveckling.

Boken är skriven av Alf Israelsson och Tomas Vinterheden.

Omslag - 2 uppl

En världsbild

50 helt nya teorier om Universums tillkomst, elementarpartiklarna, mörk materia och svarta hål.

Universum bildades för cirka 14 miljarder år sedan. Mänskligheten har genomgått många olika civilisationer men en fråga har alltid funnits där: Hur uppstod allt? Den frågan har gett upphov till flera olika skapelseberättelser. I dagens vetenskapliga samhälle är Standardmodellen med Big Bang teorin och Inversionsteorin den rådande. Men håller den modellen? I En världsbild presenteras 50 helt nya teorier om Universums tillblivelse och expansion som ger nytt ljus åt tillkomsten.

Ett av de fenomen som inte kan förklaras genom Big Bang teorin är den så kallade mörka materian. Genom en ny och revolutionerande syn på den mörka materian och energin har Israelsson och Vinterheden kunnat omformulera hur Universum tillkom, utvecklades och fortfarande utvecklas.

Ur ett teoretiskt perspektiv utformar författarna en skapelseberättelse om ljus och mörker. I fokus står en helt ny elementarpartikel, elektronkvarken eller elkvarken, och dess antipartikel. Med deras inre egenskaper och en storlek cirka 1000 gånger mindre än den tidigaste minsta partikeln är elkvarken och antielkvarken grundläggande till uppbyggnaden av övriga partiklar som elektroner, fotoner, kvarkar och nukleoner. I och med detta kan även den mörka materian och energin få en tillfredsställande beskrivning. Vidare förklaras de svarta hålen och funktionen de har för galaxernas tillkomst och fortlevnad.

För att köpa boken klicka här!