Tomas Vinterheden

Manus, språkgranskning, IT och administration

 

 

 

 

Tomas Vinterheden arbetar med manus, språkgranskningar, IT och administration, ett arbete han började vid sidan av studierna 1999. Senast har han varit medförfattare till boken En världsbild: 50 teorier om Universum och elementarpartiklarna.

Han ansvarar för IT och språkgranskningar. I arbetet med språkgranskningar har han granskat flera patent till vindkraftverk vilka samtliga blivit godkända.

Tomas Vinterheden har tidigare arbetat på Stockholms universitetsbibliotek med metadata till e-publicering.

Han medverkade i TV-serien ”Strindberg: ett liv” (1985) som Strindbergs son Putte och i dokumentärfilmen Blinka lilla stjärna (1987) om barn som lär sig spela fiol. 2004 ingick han i en antologi med noveller.

Tomas Vinterheden har examen i biblioteks- och informationsvetenskap från Bibliotekshögskolan i Borås. Han har också magisterexamen från Stockholms universitet som inkluderar litteraturvetenskap, engelska, filmvetenskap, skapande litteratur och praktisk svenska.

Han har stipendier från Gålöstiftelsen 2002, 2003 och 2004, och Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2004 för litterärt arbete.

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Vinterheden