Blinka lilla stjärna

”Blinka lilla stjärna” En film om barns väg till musiken, från Blinka lilla stjärna till Bach. Dokumentärfilm. 1987. Speltid: 30 min. Manus, regi och produktion: Margareta Vinterheden. Foto: Göran du Rées. Filmen visades på folkbildarnas världskonferens i Cordoba, Argentina 1987 och i svensk TV 1988.

”Blinka lilla stjärna” visar hur kul det kan vara att lära sig spela ett instrument. Filmen följer barn som lär sig fiolspelandets grunder.

Blinka Lilla Stjärna
Fiolläraren Kenny med Tomas, Carl och Albert

Fiolläraren Kenny Sävström lär barn spela fiol efter Suzukimetoden. En japansk metod skapad av Shinichi Suzuki som bygger på gehörsinlärning utan noter. Han kallade den för modersmålsmetoden. Metoden går ut på att barnet tidigt får lyssna till musik och efterlikna den på sitt instrument, precis som barnet lär sig tala genom att lyssna och härma. Betoningen ligger på den vuxnes sätt att se barnet och utveckla barnets möjligheter till uttryck.

Kenny Sävström och Carl Falk
Kenny och Carl

I metoden ingår föräldrarnas delaktighet. Även föräldern ska lära sig spela och det ska bli som en del av vardagsrutinen att öva tillsammans. Under fiollektionen är föräldern med i rummet och när barnet får sin läxa till nästa gång är det föräldern som fröken riktar ögonen mot.

Kenny, Albert och hans pappa Carl
Kenny, Albert och hans pappa Carl

Att lära sig ett musikstycke är att öva och slipa på det och det gäller att aldrig sluta spela gamla stycken. Det är som vilket språk som helst.

Det är inte bara frågan om teknik utan också om gradvis förståelse av vad musik eller konst egentligen är. Det är inte något oändligt och ouppnåeligt som bara några få har tillgång till utan ett konkret hantverk. Stråkspets, strängar, stall, ton, tillsammans blir det musik som barnen får tillgång till och har glädje av resten av livet.

Kenny och elever
Kenny och elever

Barnen får möjlighet att alltifrån unga år träffas och spela tillsammans. Repertoaren är gemensam för alla. Från första trevande toner i Blinka lilla stjärna till senare framförande av Bach. Lektionerna sker individuellt, i liten grupp och i stor grupp.

Övningarna utmynnar i konserter.

Konsert
Konsertbild
Föräldrar lyssnar på en konsert
Föräldrar lyssnar

Shinichi Suzuki (1898-1998), metodens grundare, såg i sin metod en fredsrörelse. I ett tal i FN sade han: ”Jag vill skapa goda medborgare. Om ett barn hör musik och lär sig spela själv, utvecklar barnet känslighet, koncentration och uthållighet. Barnet bevarar sitt vackra hjärta.”