Sjöhästens universum

Samhällskritisk spänning om äldres utsatthet i dagens samhälle. Romanen handlar om några äldre i Stockholm och deras vårdare.

Progression:

100 %